PočetnaArhiva

Arhive

Filter 
  • Kalendar takmičenja za 2011. godinu

        Vrsta takmičenja Naziv takmičenja Datum održavanja Organizator Bodovanje Napomena OCJENSKI AUTO RELI AUTO SLALOM Slatina 29.05. AMD B.Luka RS Koridor 19.06. AMKK Doboj RS Sutjeska 02.07. Rez. termi...
  • Garancije, članarine i naknade u 2011. godini za autosportove

    GARANCIJE 1.       3.000,00 KM  -prilikom potpisivanja ugovora za svako pojedino takmičenje u disciplinama A01, A02, A03  /član 5 Posebnog pravilnika o organizaciji takmičenja/ 500,00 KM   -prilikom potpisivanja ugovora za svako pojedi...
  • UPUTSTVO

    UPUTSTVO O IZVRŠAVANJU POSLOVA JAVNIH OVLAŠĆENJA U OBLASTI AUTO-MOTO SPORTA...