PočetnaO nama

O nama

Sportski auto moto savez Republike srpske, osnovan na osnivačkoj skupštini održanoj dana 28.01.2008. godine, nastavak je djelovanja i rada Odbora za sport Auto moto saveza Republike Srpske čije je postojanje zasnovano na tradiciji auto moto i karting sporta prostora bivše  Jugoslavije. SAMSRS je registrovan kod Osnovnog Suda u Banja Luci pod brojem F-1-15/08 dana 11.02.2008. godine i kod Ministarstva za porodicu, omladinu i sport u vladi RS pod brojem: 20.01/401-563/08 0d 01.04.2008. godine.

Skupština:
Predsjednik skupštine SAMSRS-a: Slavko Tanasić
Zamjenik predsjednika skupštine: Slobodan Marjanović
Upravni odbor:
Predsjednik UO: Pero Maksimović
Zamjenik predsjednika UO: Miodrag Rajković
Član UO: Maksim Milinić
Član UO: Saša Trifković
Član UO: Slaviša Matić
Sekretar: Milovan Bundalo
Predsjednik Odbora za sport: Dušan Savičić