OBAVIJEST

Obavijest!
Poštovani!
Obavještavamo vas da je u toku formiranje Odbora za sport SAMSRS-a koga po Statutu SAMSRS-a čine sportski direktori po disciplinama, te Vas molimo da u što kaćem roku dostavite imena sportskih funcionera za koje Vi smatrate, da mogu svojim znanjem, radom i autoritetom uspješno obavljati svoju funkciju u disciplini koju predstavljaju.
Ujedno molimo klubove koji imaju takmičare u disciplinama: -moto sport,-reli terenskih vozila i auto- kros da:
- dostave Odboru za sport SAMSRS-a, u što kraćem roku, Prijedlog Dodataka Pravilnika za navedene discipline  za 2016. godinu sa svim elementima propisanim članom 70 Pravilnika o auto moto sportu, obzirom da zadnjih godina nismo imali Pravilnike na osnovu kojih bi se održavalo prvenstvo RS-a.
- dok se ne ispune navedeni uslovi, Prvenstvo u tim disciplinama neće biti zvanično odobreno.
Za detalje i sve nejasnoće trebate, u što kraćem roku,  kontaktirati Predsjednika Odbora za spor SAMSRS-a  tel:065/621-777 i Sekretara SAMSRS-a tel: 065/612-524
S poštovanjem!
Predsjednik  SAMSRS:
Pero Maksimović

Poštovani!

Obavještavamo vas da je u toku formiranje Odbora za sport SAMSRS-a koga po Statutu SAMSRS-a čine sportski direktori po disciplinama, te Vas molimo da u što kaćem roku dostavite imena sportskih funcionera za koje Vi smatrate, da mogu svojim znanjem, radom i autoritetom uspješno obavljati svoju funkciju u disciplini koju predstavljaju.

Ujedno molimo klubove koji imaju takmičare u disciplinama moto sport, reli terenskih vozila i auto-kros da dostave Odboru za sport SAMSRS-a, u što kraćem roku, Prijedlog Dodataka Pravilnika za navedene discipline  za 2016. godinu sa svim elementima propisanim članom 70. Pravilnika o auto moto sportu, obzirom da zadnjih godina nismo imali Pravilnike na osnovu kojih bi se održavalo prvenstvo RS-a,

Dok se ne ispune navedeni uslovi, Prvenstvo u tim disciplinama neće biti zvanično odobreno.

Za detalje i sve nejasnoće trebate, u što kraćem roku,  kontaktirati Predsjednika Odbora za spor SAMSRS-a na tel: 065/621-777 i Sekretara SAMSRS-a na tel: 065/612-524.

S poštovanjem!
Predsjednik  SAMSRS
Pero Maksimović