PočetnaPočetnaNovostiPODSJETNIK ZA SVE KLUBOVE ČLANICE SAMSRS

PODSJETNIK ZA SVE KLUBOVE ČLANICE SAMSRS

  • 28.02.2017 – Zadnji rok za podnošenje Prijava za organizaciju takmičenja.
  • 28.02.2017 –   Zadnji rok za uplatu članarine - 200,00 KM.  U cijenu je uračunata Licenca kluba.
  • 31.03.2017 – Zadnji rok za promjenu kluba.
  • 31.03.2017 – Zadnji rok za podnošenje Zahtjeva za izdavanje i uplatu takmičarskih Licenci: „A“ Licenca – 30,00 KM, „B“ Licenca – 20,00 KM.
  • 31.03.2017 – Zadnji rok za podnošenje Zahtjeva i uplata Licenci Sportskih funkcionera: „A“ Licenca – 30,00 KM, „B“ Licenca – 20,00 KM, Specijalistička Licenca 50,00 KM.

Sve obrasce Prijava i Zahtjeva, možete naći na ovoj stranici, u rubrici Obrasci. Uplatu vršiti na račun broj: 562-099-80654442-79 kod NLB banka.
Napomena: Posle navedenih rokova, iznos naknade se uvećava 100%.

SAMSRS